De vergoedbare advocatenhonoraria

In vergelijking met zijn vorige rechtspraak had ons hoogste rechtscollege hiermee een bocht van 180° genomen. In de praktijk is gebleken dat de lagere rechtbanken weigeren de rechtspraak van het Hof Van Cassatie toe te passen. Blijkbaar deed elk rechtscollege zijn uiterst best om tot een ander resultaat te komen dan het Hof Van Cassatie.

Gezien het aanslepend probleem, is nu de wetgever tussengekomen. Vanaf 1 januari 2008 worden de rechtsplegingvergoedingen drastisch opgetrokken.

De rechtsplegingvergoedingen is een forfaitaire tegemoetkomingen in de kosten en erelonen van de advocaat. Een gelijkluidend schrijven wordt verzonden naar verzekerde, de makelaar en de maatschappij.  (art.1022 Ger. Wetboek).

Voortaan zullen de rechtsplegingvergoedingen voor in geld waardeerbare zaken er uitzien als volgt: (zie tabel)

Basisbedrag

Minimumbedrag

Maximumbedrag

Tot 250.000 €

150,00 €

75,00 €

300,00 €

Van 250,01 € tot 750,00 €

200,00 €

125,00 €

500,00 €

Van 750,01 € tot 2.500,00 €

400,00 €

200,00 €

1.000,00 €

Van 2.500,01 € tot 5.000,00 €

650,00 €

375,00 €

1.500,00 €

Van 5.000,01 € tot 10.000,00 €

900,00 €

500,00 €

2.000,00 €

Van 10.000,01 € tot 20.000,00 €

1.100,00 €

625,00 €

2.500,00 €

Van 20.000,01 € tot 40.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

Van 40.000,01 € tot 60.000,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

Van 60.000,01 € tot 100.000,00 €

3.000,00 €

1.000,00 €

6.000,00 €

Van 100.000,01 € tot 250.000,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €

10.000,00 €

Van 250.000,01 € tot 500.000,00 €

7.000,00 €

1.000,00 €

14.000,00 €

Van 500.000,01 € tot 1.000.000,00 €

15.000,00 €

1.000,00 €

30.000,00 €

Boven 1.000.000,00 €

15.000,00 €

1.000,00 €

30.000,00 €

Op verzoek van een van de partijen en op speciaal gemotiveerde beslissingen, kan de rechter ofwel de vergoeding verminderen, ofwel die verhogen, zonder door de Koning te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de rechter rekening met:

De financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding te verminderen;

De complexiteit van de zaak;

De contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het Een gelijkluidend schrijven wordt verzonden naar verzekerde, de makelaar en de maatschappij. gestelde partij;

Het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

Geen partij kan boven het bedrag van de rechtsplegingvergoeding worden aangesproken tot betaling ban een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij.

Jan Bergmans

Advocaat

Comments are closed.