Welke schade kan bij overlijden worden vergoed, als iemand anders schuld heeft?

Het kan ook gebeuren dat iemand door de schuld van een ander komt te overlijden. Dan is er sprake van overlijdensschade. In de wet is daarover bepaald dat nabestaanden alleen de begrafeniskosten en gederfd levensonderhoud vergoed kunnen krijgen. Dat is dus beperkter dan bij letselschade.

Nabestaanden kunnen alleen vergoed krijgen:
– de begrafeniskosten;
– de kosten van levensonderhoud (indien ze economisch afhankelijk waren van de overledene);
– vergoeding van huishoudelijke hulp (indien de overledene deze werkzaamheden verrichtte).

Vooralsnog kunnen nabestaanden verder niets vorderen, ook geen smartengeld voor hun verdriet omdat ze een naaste hebben verloren. Alleen als ze toeschouwer zijn van een ongeluk waarbij hun naaste is omgekomen en daardoor een psychiatrisch ziektebeeld hebben opgelopen (meestal PTSS, post-traumatisch stress-syndroom) kunnen ze smartengeld vorderen.

Overigens is er een wet in voorbereiding die de nabestaanden de mogelijkheid geeft om een vast bedrag aan smartengeld vergoed te krijgen.

Comments are closed.