Wat kost een advocaat?

Het is onmogelijk exact te zeggen wat een bepaalde opdracht kost. Volgens de vereniging van Vlaamse Balies zijn de erelonen vrij.
Vroeger was het anders. In 1995 oordeelde de Europese Commissie en de Belgische Raad voor Mededinging dat erelonen van vrije beroepen niet mochten worden vastgelegd ter bescherming van de cliënten. Ik vind dit een spijtige zaak want vaste tarieven beschermen juist de cliënt. Voor meer informatie kan u bellen op 0475-457814.

Comments are closed.