Verlaagd btw-tarief (K.B van 19 januari 2006)

België mag een verlaagd btw-tarief toepassen op bepaalde arbeidsintensieve diensten nl. op de renovatie en herstelling van particuliere woningen die tenminste vijf jaar in gebruik zijn genomen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten, evenals op de herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen (zesde btw-richtlijn).

In afwachting van een voorstel voor een richtlijn waarin gestreefd wordt naar een volledige herziening van de verlaagde btw-tarieven met het oog op vereenvoudiging en rationalisering, heeft de Ecofin Raad een informeel politiek akkoord bereikt waarbij de lidstaten de mogelijkheid krijgen de regeling van de arbeidsintensieve diensten voor onbepaalde tijd te verlengen.

Het K.B. van 19 januari 2006 verlengt voor onbepaalde tijd het verlaagd btw-tarief op de vermelde arbeidsintensieve diensten (wijziging art. 1bis en 1ter K.B. nr. 20, 20 juli 1970).

Met ingang van 1 januari 2006.

Koninklijk Besluit van 19 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (B.S., 1 februari 2006)

Comments are closed.