U bent veroordeeld: de terminologie

Kopie van de beslissing bekomt u op de griffie van de rechtbank die uitspraak deed.

1. Opschorting van uitspraak : schuld is bewezen maar u krijgt, daar waar de wet het toelaat, geen geldboete of gevangenis. Opschorting is mogelijk als u nog geen veroordeling opliep tot criminele straf of een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan 2 maanden. Tevens mag het feit niet van die aard zijn dat het moet bestraft worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele of zwaardere straf. De uitspraak van opschorting wordt niet vermeld in het strafregister.

2. Uitstel van tenuitvoerlegging van de straffen : de rechtbank die u schuldig verklaarde, besliste om de uitgesproken straf niet uit te voeren. Tijdens de proeftermijn mag u geen feiten plegen waarop een veroordeling staat van meer dan twee maanden zonder uitstel. Om uitstel te krijgen mag u geen veroordeling oplopen tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan 12 maanden. De gevangenisstraf waarvoor u nu veroordeeld bent, mag niet meer dan vijf jaar bedragen.

3. Probatie : de feiten zijn bewezen en de rechtbank besliste geen gevangenis of geldboete op te leggen als u bepaalde voorwaarden tijdens de proeftermijn naleeft (probatieopschorting) ofwel dat u de opgelegde straf niet moet uitvoeren bij naleving van bepaalde voorwaarden tijdens de proeftermijn (probatieuitstel). In beide gevallen bedraagt de proeftermijn minimum 1 maand en maximum 5 jaar.

4. Geldboete : de som die u aan de Staat moet betalen. In de meeste gevallen te vermenigvuldigen met 200 (opcentiemen). Kan u de boete niet onmiddellijk betalen, vraag zo vlug mogelijk een met reden bekleed uitstel van betaling aan de ontvanger van geldboeten

5. Vervangende gevangenisstraf: de uitspraak waarbij u tot een boete is veroordeeld, bepaalt dat u verplicht wordt een vervangende gevangenisstraf te ondergaan bij niet-betaling van de geldboete.

6. Hoofdgevangenisstraf : is vrijheidsberoving. Bij ernstige redenen kan u de procureur des Konings verzoeken uw straf naar een latere datum te verschuiven. Beperkte hechtenis : overdag werken en ’s nachts in de gevangenis. Die geldt voor straffen lager dan 6 maanden. Eén nacht is één dag. Weekendarrest : gevangenis van vrijdag- of zaterdagavond tot maandagmorgen. Geldt voor straffen van ten hoogste 1 maand. Een weekend telt voor 2 of 3 dagen.

7. Rijverbod : gaat in op de 5de dag nadat de procureur des Konings u op de hoogte brengt. Bij lichamelijke ongeschiktheid gaat de uitspraak onmiddellijk in; bij verstek is het bij betekening van de uitspraak. Teruggave van het rijbewijs gebeurt door de griffie waar u het hebt afgegeven. Het is ook mogelijk dat u moet slagen in theoretische en/of praktische proeven en het ondergaan van medische en/of psychologische onderzoeken. Bij rijverbod wegens lichamelijke ongeschiktheid kan u na twee jaar vragen dit verbod op te heffen.

8. Hoger beroep Kan u aantekenen binnen de 15 dagen na betekening van het vonnis tegen het vonnis in zijn geheel of enkel tegen de veroordeling op strafgebied of tegen de veroordeling tot het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer.

9. Verzet Kan u aantekenen als u bij verstek bent veroordeeld.

Comments are closed.