Steeds bedenktermijn bij aankoop via internet

Is de klant een particulier (er wordt dus niet gekocht voor beroepsdoeleinden als handelaar) dan beschikt deze over een termijn van minstens 7 werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan vernietigen.

Dit recht op het verzaken is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  1. Levering van diensten waar de uitvoering met instemming van de klant is begonnen voor het einde van de verzakingstermijn van 7 dagen.
  2. Levering van een product dat volgens haar aard niet kan worden teruggezonden (brandstoffen) of die snel bederven (bloemen, voeding) of verouderen. Goederen die een persoonlijk karakter hebben zoals textiel dat op maat werd gemaakt.
  3. Na de verbreking van de verzegeling bij de levering van software, audio enz. Het kopiƫren zou dan gemakkelijk zijn.
  4. Magazines, tijdschriften, gazetten.
  5. Loterijen en weddenschappen.

Comments are closed.