Snelrecht

De wet van 11 juli 1994 voerde het snelrecht in. U kan als verdachte op het moment van uw invrijheidsstelling aan het einde van 24 uur voorarrest, onmiddellijk worden opgeroepen om te verschijnen voor de politierecht- of correctionele rechtbank.

Dossier

U kan dit inkijken op de griffie. Neemt u een advocaat, dan kan deze uw dossier inzien. Is het onvolledig, onmiddellijk schrijven naar de procureur des Konings of de arbeidsauditeur. Vermeld dossiernummer en tekorten in het onderzoek.

Advocaat

U bent niet verplicht een raadsheer te nemen maar bijstand kan heel nuttig zijn. U heeft de vrije keuze. Kunt u de honoraria niet betalen, dan kan u beroep doen op een pro deo advocaat. U moet wel een bewijs van onvermogen vragen bij de politiecommissaris of de burgemeester van uw gemeente. Op dit document moet de ontvanger van belastingen nog het bedrag van uw inkomsten vermelden. Dit ingevulde bewijs van onvermogen maakt u over aan het bureau voor consultatie en verdediging dat een pro deo advocaat aanstelt.

Getuigen

Benevens het openbaar ministerie kan u zelf ook getuigen oproepen. U schrijft naar het openbaar ministerie om uw getuigen op te roepen. Weigert deze instantie, dan kan u een op eigen kosten een gerechtsdeurwaarder inschakelen om uw getuigen op te roepen.

Rechtzitting

Wees tijdig aanwezig in bezit van dagvaardig en identiteitsbewijs en meld u bij de zittingsdeurwaarder. Is uw advocaat verhinderd, verzoek de voorzitter om uw zaak uit te stellen. Is u zelf in de onmogelijkheid te verschijnen, verwittig onmiddellijk de voorzitter van de rechtbank of het openbaar ministerie. In de politierechtbank mag u zich laten vertegenwoordigen door uw advocaat. U moet er zelf bij zijn bij opzettelijke doding, vluchtmisdrijf na een ongeval met slagen of verwondingen aan andere personen en het veroorzaken van een ongeval in dronken toestand met slagen en verwondingen aan andere personen. Voor de correctionele rechtbank moet u zelf verschijnen. Over uitzonderingen kan uw advocaat u inlichten.

Uitspraak

Valt direct na de zitting. Kan u zich hiermee niet akkoord verklaren, beroep aantekenen. Het kan ook dat de rechter de uitspraak op een latere datum bekend maakt.

Comments are closed.