Slachtoffer van een misdrijf

Na uw klacht en proces-verbaal verschijnt de persoon verdacht van een misdrijf voor de politie- of correctionele rechtbank. U dient op voorhand te worden verwittigd van de datum van de zitting wat u de kans biedt schadevergoeding te vragen.

Bewijs van schade

U moet bestaan en omvang kunnen bewijzen. Bij materiële schade moet u alle bewijsstukken samenbrengen (o.a. attesten van dokters, bevindingen van deskundigen, allerlei facturen en rekeningen, attesten werkgever bij loonverlies). Bij morele schade moet u van alle bewijsstukken zoveel kopieën maken als er beklaagden zijn en deze overhandigen op de zitting.

Advocaat

Een advocaat kan heel nuttig zijn en onmisbaar bij ingewikkelde dossiers. Contacteer hem zo vlug mogelijk zodat hij het dossier kan voorbereiden. Honoraria moet u zelf betalen; u kan ze niet terugvorderen van de personen die schadevergoeding moeten betalen. Sommige verzekeringspolissen voorzien in rechtsbijstandsverzekering. Ingeval u de honoraria niet kan betalen, kan u een beroep doen op een pro deo advocaat. (zie artikel Snelrecht)

Burgerlijke Partij

Als u zich burgerlijke stelt, meld u de rechtbank dat beklaagde u nadeel berokkende en vraagt hiervoor schadevergoeding. Als de naam van de beklaagde wordt afgeroepen, overhandigt u uw schadedossier met alle bewijsstukken aan de voorzitter. Afschrift van het dossier bezorgt u aan de advocaat van beklaagde aan wie u schadevergoeding vraagt. De voorzitter zegt hierop ‘Ik verleen u akte van uw vraag om schadevergoeding’. U is nu burgerlijke partij. De voorzitter doet uitspraak van het vonnis op een latere datum.

Hoger Beroep

De burgerlijke partij kan binnen de 15 dagen hoger beroep aantekenen bij afwijzing schadevergoeding of als u het bedrag ontoereikend acht. Hoger beroep is niet mogelijk als u denkt dat beschuldigde niet streng werd gestraft. Kreeg u niet de gelegenheid om u burgerlijke partij te stellen, wend u dan tot een advocaat. Ook de veroordeelde kan in hoger beroep gaan omdat hij zich onschuldig beschouwt, de straf te zwaar vindt en de bedragen te hoog uitvallen. Hij moet zich wenden tot de griffie van de rechtbank.

Comments are closed.