Schenking bouwgrond (Descreet van 23 december 2005)

Krachtens art. 140nonies WReg. geldt een bijzonder verlaagd tarief voor het registratierecht op schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw. Het gaat om een tijdelijke verlaging.

Het decreet van 23 december 2005 verlengt de maatregel tot 31 december 2009. De grond moet wel degelijk bestemd zijn voor woningbouw.

Met ingang van 1 januari 2006.

Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, art. 66-68 (B.S., 30 december 2006)

Comments are closed.