Protest van de wisselbrief

Om de solvabiliteit van een schuldenaar te toetsen, wordt rekening gehouden met eventueel protest van handelspapier. Bijvoorbeeld een wisselbrief die op de vervaldag niet is bepaald. Wanneer een handelsonderzoek wordt uitgevoerd of bij het beschrijven van een bedrijf dat failliet kan worden verklaard, is zulks een belangrijke bron.

Sinds 1999 bestaat hierop nieuwe wetgeving. Bedoeling van dit artikel is om een kort overzicht te bezorgen van hoe de genoemde protesten kunnen worden verkregen.

AANVRAAG MET BETREKKING TOT EEN WELBEPAALDE PERSOON, BEDRIJF OF HANDELSBENAMING

Er kan gewoon een brief worden geschreven en daarbij is u een vast recht van 350 Fr. aan de Nationale Bank verschuldigd. Wanneer u van uzelf informatie wil, dan wordt de mededeling zonder kosten uitgevoerd. U moet dan wel een kopie van uw identiteitskaart meesturen. Vertegenwoordigers van rechtspersonen (vennootschappen ) moeten aantonen dat zij bevoegd zijn, bijvoorbeeld kopie uit het Belgisch Staatsblad die aantoont dat men gemandateerde is in een vennootschap.

ABONNEMENT

U kunt een CD-rom kopen of via het Isabelnetwerk werken.

De bestanden bevatten gegevens die hierna kort worden opgesomd :

1. Gepubliceerde protesten van handelspapier, zoals wisselbrieven, orderbriefjes, enz. De Nationale Bank stuurt ook gegevens naar de Rechtbanken van Koophandel om hen in staat te stellen handelsonderzoeken met kennis van zaken te verrichten. Sommigen worden spontaan opgeroepen om zich te verantwoorden voor de dienst depistage faillissementen…

2. Regularistaties onder de vorm van een laattijdige betaling i.v.m. vroeger gepubliceerde protesten.

De Nationale Bank is aansprakelijk voor fouten.

Het abonnementscontract wordt voor onbepaalde tijd gesloten en is opzegbaar.

De auteur van dit artikel is zelf op Isabel aangesloten en raadt u aan om met Isabel te werken. Uw bankier kan u hierover informeren.

U kunt terecht bij de Nationale Bank van België, Centrale Verwerking van Handelspapier, De Berlaimontlaan 14 te 1000 BRUSSEL, Tel. 02/511.73.30 – Fax. O2/512.48.98.

De bron voor dit artikel is de Nationale Bank.

Ons advies is dat toegang tot informatie over wisselprotesten een nuttig middel is om de kredietwaardigheid van iemand te toetsen.

U kunt voor efficiëntie ook beroep doen op gespecialiseerde handelsinlichtingenbureaus. Bv.: DMS : Staf Joossen – Tel. 03/633.05.99 ASSYST : Herman Van Elsacker – Tel. 03/385.11.43

* * *

U vindt de wetgeving in Het Belgisch Staatsblad van 21 december 1998, het betreft een Koninklijk Besluit dat de wijze vastlegt waarop de gegevens m.b.t. de genoemde protesten kunnen worden verkregen.

U kunt Het Belgisch Staatsblad kosteloos met Internet raadplegen op www.staatsblad.be.

Comments are closed.