Medische expertise bij lichamelijke schade. Hoe gebeurt het en wat is van belang?

Indien men het slachtoffer wordt van lichamelijke schade is het zeer belangrijk dat men tot een vaststelling komt op het vlak vande werkelijk geleden schade. Dit belang situeert zich vooral op het vlak van de latere bewijsvoering, die ten laste valt van het slachtoffer, en het eventueel verkrijgen van een schadevergoeding. Indien er geen vaststelling gebeurt loopt men het risico om zijn rechten op schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Het slachtoffer zal het initiatief moeten nemen om tot schadevaststelling te komen, al dan niet met medewerking van de tegenpartij. Indien de partijen tot een akkoord kunnen komen kan men overgaan tot een zogenaamde minnelijke schadevaststelling. Indien dit echter niet het geval blijkt te zijn zal men zijn toevlucht dienen te nemen tot een gerechtelijke expertise. Dit wil zeggen dat de rechter geen (medisch) deskundige kan aanstellen om vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Om het beoogde doel te bereiken spreekt het vanzelf dat dergelijke maatregel zo spoedig mogelijk dient te gebeuren.

Bij heel deze problematiek dient men er steeds rekening mee te houden dat de belangen van partijen tegenstrijdig zijn. Het slachtoffer wenst een zo ruim mogelijke vergoeding te krijgen, terwijl de tegenpartij steeds zal trachten de schade te minimaliseren.

Comments are closed.