Kan ik schadevergoeding vorderen als ik slachtoffer ben van geweld?

Een slachtoffer van geweld of sexueel misbruik kan op verschillende manieren een schadevergoeding krijgen.

Allereerst kan hij zich voegen als benadeelde partij in het strafproces. Dat betekent dat het slachtoffer een schadevergoeding kan vragen aan de strafrechter. Indien deze wordt toegekend kan het Openbaar Ministerie voor incasso bij de dader zorgdragen.

Daarnaast kan hij proberen om de dader met succes aansprakelijk te stellen. Maar lang niet altijd heeft de dader voldoende geld om een schadevergoeding te betalen. In sommige gevallen vergoedt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader dan de schade. Dat is echter lang niet altijd het geval.

Als het slachtoffer geen schadevergoeding kan krijgen van de dader of diens verzekeraar, dan kan hij nog een beroep doen op het Schadefonds geweldsmisdrijven. Wel is het van belang om daar niet te lang mee te wachten. Dat moet namelijk binnen 3 jaar na het misdrijf of binnen 6 maanden na de aangifte bij de politie.

Comments are closed.