Juridische aspecten van handtekeningen via de computer

Bij handel via internet stelt zich de vraag of men kan vertrouwen op een elektronische handtekening. Heeft dit dezelfde waarde als een gewone handgeschreven handtekening ?

In e-commerce moet men de authenticiteit en de integriteit van een bericht kunnen controleren. Iedereen kan dus bedrieglijk een identiteit aannemen. Om te kunnen garanderen dat de ondertekenaar werkelijk die persoon is wordt gebruik gemaakt van certificaten.

De ontvanger van het ondertekend bericht kan de identiteit van de ondertekenaar nagaan. Het is als het ware een sleutel.

In dit kort bestek wordt nu ingegaan hoe juist wordt gewerkt met certificaten. Er moet ook een verschil worden gemaakt tussen de elektronische handtekening en de digitale handtekening.

Comments are closed.