Incasso – kosten en erelonen

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de tarieven van kosten en ereloon in incassodossiers.

GERECHTSKOSTEN: Alle gerechtskosten dienen door de cliënt te worden voorgeschoten
(bijv. dagvaarding en rolzetting, kosten uitvoering vonnis, e.d.), doch deze dienen door tegenpartij te worden terugbetaald. Debiteur wordt hiertoe bij vonnis veroordeeld door de rechtbank.

ADMINISTRATIEKOSTEN:
correspondentie: 9 eur/blz.
inventaris: 9 eur/blz.
verzoekschriften/conclusies: 9 eur/blz.

ERELOON: Conform de gebruikelijke tarieven worden volgende percentages als ereloon aangerekend:

a.. 15 % op de eerste schijf tot 6.200 Euro
b.. 10 % van 6.201 Euro tot 49.579 Euro
c.. 8 % van 49.580 Euro tot 123.947 Euro
d.. 6 % van 123.948 tot 247.894 Euro
e.. 4 % op meer dan 247.895 Euro

Deze percentages worden in bepaalde gevallen herleid naar beneden, of zelfs gehalveerd.

Vaak wordt het totaal van de intresten en schadebeding behouden tot dekking van het ereloon. Als er een procedure is geweest, behoud het advocatenkantoor de gerechtelijke intresten en rechtsplegingsvergoeding.
Er wordt een matig en forfaitair ereloon aangerekend in dossiers waar weinig of niets kan worden gerecupereerd door insolvabiliteit of faillissement van de debiteur.

In deze gevallen kunnen volgens de richtlijnen van de Orde eveneens hogervermelde tarieven worden aangerekend. Echter, bij een continue samenwerking, en naargelang de aard van het dossier, kan eventueel slechts een bedrag tussen 75 Euro en 124 Euro forfaitair als ereloon worden aangerekend, naast de administratiekosten.

Indien U nog bijkomende informatie wenst, wordt deze graag gegeven.

27 januari 2000

 

Comments are closed.