Hoe mijn aanslagbiljet van de belastingen aanvechten?

In de oude procedure moest de belastingplichtige die zijn aanslag betwistte een bezwaarschrift neerleggen. Hij moest wachten tot de belastingdirecteur een beslissing nam. Dit had de waarde van een vonnis. De fiscus was dus rechter in de eigen zaak. Dit kon jaren duren en nadat de beslissing was gevallen kon naar de enige onpartijdige rechter worden gestapt: destijds het Hof van Beroep.

In de nieuwe procedure heeft de belastingdirecteur zes maanden de tijd om zich over een bezwaarschrift uit te spreken. Zodra hij zijn beslissing heeft kenbaar gemaakt, of als hij geen uitspraak doet binnen zes maanden, kan de belastingplichtige naar de Rechtbank van Eerste Aanleg trekken (en later eventueel naar het Hof van Beroep).

Gedurende die periode van maximum zes maanden kunnen de fiscus en de belastingplichtige wel nog een gesprek aanknopen om een onnodig proces te voorkomen.

Op die manier krijgt de belastingplichtige sneller toegang tot de Rechtbank.

Het is aan te raden om bij de minste twijfel een bezwaarschrift in te dienen. Zolang de belastingdirecteur geen uitspraak heeft gedaan, kunt U daarna nog extra bezwaren formuleren. Verwerpt hij uw bezwaarschrift dan kunt U alsnog nieuwe bezwaren aan de Rechtbank van Eerste Aanleg voorleggen.

Om in mensentaal wegwijs te geraken in deze procedure, raadpleeg bijvoorbeeld “Budget en Recht”, uitgegeven door Test Aankoop.

U kunt ook voor meer inlichtingen en het voeren van een procedure terecht bij ADVOCATENKANTOOR VAN LOO , bel 0475/457.814.

22/02/2000

Comments are closed.