Elektronische archivering (Wet van 27 december 2005)

De wet van 27 december 2005 herleidt de archiveringsverplichtingen voor ondernemingen van tien jaar naar zeven jaar. De vermindering van de bewaringstermijn zal de ondernemingen aanmoedigen om in te stappen in een systeem van elektronische facturering en archivering.

De wet maakt tevens de elektronische bewaring van oorspronkelijk papieren facturen mogelijk. Deze aanpassing is in overeenstemming met de factureringsrichtlijn van 20 december 2001 die vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de voorwaarden inzake facturering op het gebied van de btw beoogt.

De minister van financiƫn is niet langer gemachtigd om een individuele afwijkingsmogelijkheid wat de vorm van bewaring betreft, toe te staan.

Met ingang van 9 januari 2006.

Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, art. 32 (B.S., 30 december 2005)

Comments are closed.