De rechter kan een contractuele schadevergoeding verminderen of annuleren

Sinds recente wijziging van het Burgerlijk Wetboek mag de rechter die zich over een geschil moet uitspreken voortaan het bedrag van de schadevergoeding in bepaalde omstandigheden verlagen:
a) De ene partij voert de overeenkomst niet uit (bv. betaalt niet); dan kan de Rechter oordelen dat de som die de verkoper vooropstelt, overdreven is. De rechtbank kan een lager bedrag uitspreken, dus ook al staat in het contract een hoger bedrag.

b) Vergoeding voor het niet tijdig uitvoeren van de overeenkomst: als de rechter oordeelt dat de som van het contract hoger ligt dan de werkelijke schade.

Het minimum waartoe de nalatige partij wel kan worden veroordeeld is de wettelijke intrestvoet.

In vele contracten zijn strafbedingen opgenomen voor het geval de consument van de aankoop afziet of niet tijdig betaalt. Voortaan zijn de handelaars beperkt in de schadevergoeding die ze als sanctie opleggen.

Comments are closed.