Co-ouderschap, niet nieuw en toch …

De wet op het co-ouderschap van 13 april 1995, in voege sinds 3 juni 1995, bepaalt de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, ook voor die ouders die niet samenleven. Deze laatsten denken dat co-ouderschap onmogelijk is, omdat ze oordelen dat het beter is samen te blijven. Maar de taak van de ouders is anders dan wanneer ze samen wonen.

Co-ouderschap bevat een aantal misverstanden. Dikwijls gist men er naar waarover het gaat en de meesten opteren dan voor het hoede- en bezoekrecht. Ze kennen de voordel van het co-ouderschap niet. Kinderen mogen niet de dupe worden bij een echtscheiding. De advocaat is in, dit geval de beste hulp. Hij verstrekt informatie omtrent een afwisselend verblijf van de kinderen bij één van de ouders. Hou er rekening mee dat kleine kinderen niet te lang gescheiden worden van hun respectievelijke ouders. Om een degelijke oplossing uit te werken, onderzoekt men de positie van ouders én kind. De leeftijd van de kinderen kan een reden betekenen tot het herzien van de regeling. Belangrijk om weten is dat bij het co-ouderschap de beide ouders hun opdrachten vervullen zoals ze dat deden vóór de scheiding.

Tweeledig

Het co-ouderschap is tweeledig; enerzijds blijven de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en anderzijds is een regeling uitgewerkt voor de kinderen, waarbij ouders én kinderen zich goed voelen. In de uitoefening van het co-ouderschap moet u afspreken rond o.a. opvoeding, schoolkeuze, ontspanningsmogelijkheden; inzake de verblijfsregeling dient de aandacht te gaan naar o.a. de bijzondere schooldagen, afspraken tijdens het schooljaar, reizen in binnen- en buitenland, wat bij ziekte van het kind. Voor de kinderen een zuivere fity-fiftyregeling uitwerken, kan niet omdat men rekening moet houden met de hun leeftijd.

Kiezen voor de kinderen

Met het co-ouderschap kiest u voor de kinderen en zet u een punt achter het samenzijn met uw partner. Ouders zijn gehouden aan wederzijds begrip, respect en vertrouwen voor elkaar. De kinderen blijven loyaal aan beide ouders als deze een nieuwe partner hebben. Kinderen moeten geen keuze maken. Hou er rekening mee dat kinderen veel moeten verhuizen als zij van de ene ouder naar de andere gaan. Co-ouderschap is positief voor de kinderen omdat ze vaststellen dat een scheiding ook betere oplossingen inhoudt voor hen.

Comments are closed.