Bedrijfsvoorheffing (Het K.B van 15 december 2005)

Het K.B. van 15 december 2005 vervangt bijlage III van het KB/WIB 92. De nieuwe bijlage bepaalt de schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2006.

Het besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2006 betaalde of toegekende inkomsten.

Koninklijk Besluit van 15 december 2005 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van bedrijfsvoorheffing (B.S., 28 december 2005)

Comments are closed.